من و شهر > لوکال > هتل تالار پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۸۵

هتل تالار پیروزی

اطلاعات تماس هتل تالار پیروزی

۰۹۱۳ ۳۶۵ ۳۷۵۱
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۶
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۵
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۴
اصفهان ، میدان امام حسین (ع) ، ابتدای چهارباغ پایین
http://manoshahr.ir/piroozi
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هتل تالار پیروزی

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت هتل تالار پیروزی

لیست قیمت اشتراک