من و شهر > لوکال > تالار نفیس (پردیس) اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۰۰

تالار نفیس (پردیس)

تالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهانتالار نفیس اصفهان

اطلاعات تماس تالار نفیس (پردیس)

۰۹۱۳ ۱۱۰ ۱۹۲۵
۰۳۱ ۳۵۲۴ ۸۳۱۲
اصفهان،خیابان جی ، ایستگاه ابهر ، طبقه فوقانی استخر پردیس
http://manoshahr.ir/nafis
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار نفیس (پردیس)

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی