من و شهر > لوکال > تالار فانوس طلایی کیش اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۰۴

تالار فانوس طلایی کیش

تالار فانوس طلایی کیش اصفهانتالار فانوس طلایی کیش اصفهانتالار فانوس طلایی کیش اصفهانتالار فانوس طلایی کیش اصفهانتالار فانوس طلایی کیش اصفهانتالار فانوس طلایی کیش اصفهانتالار فانوس طلایی کیش اصفهان

اطلاعات تماس تالار فانوس طلایی کیش

۰۹۱۳ ۳۱۱ ۶۳۱۸
۰۳۱ ۳۵۵۹ ۴۰۰۴
۰۳۱ ۳۵۵۹ ۴۰۰۳
۰۳۱ ۳۵۵۹ ۴۰۰۲
اصفهان،خیابان پروین ، جنب شهرداری ، منطقه ۱۰ ، نبش خیابان
http://manoshahr.ir/fanoos-e-talaee-kish
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار فانوس طلایی کیش

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار فانوس طلایی کیش

لیست قیمت اشتراک