من و شهر > لوکال > مرکز کشاورزی | من و شهر
۰ ۲۷۲

مرکز کشاورزی

اطلاعات تماس مرکز کشاورزی

۰۳۱ ۳۶۶۹ ۳۱۹۹
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ، مرکز صنایع غذایی و کشاورزی اصفهان
http://manoshahr.ir/
food.industry@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز کشاورزی

مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز کشاورزی

دوره های آموزشی