من و شهر > لوکال > هیأت تنیس استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۲۳

هیأت تنیس اصفهان

هیئت تنیس استان اصفهانهیئت تنیس استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت تنیس اصفهان

۰۳۱ ۳۶۲۵ ۳۹۹۹
اصفهان میدان آزادی (دروازه شیراز)،ابتدای خیابان دانشگاه ،مجموعه ورزشی انقلاب ، هیات تنیس استان اصفهان
http://manoshahr.ir/tennis-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت تنیس اصفهان

مشخصات