من و شهر > لوکال > پارسه انفورماتیک اصفهان | من و شهر
۰ ۴۸۱

پارسه انفورماتیک

اطلاعات تماس پارسه انفورماتیک

۰۹۱۳ ۱۶۷ ۳۷۹۷
۰۳۱ ۳۳۳۵ ۵۶۰۴
۰۳۱ ۳۳۳۹ ۱۷۴۶
اصفهان ، میدان شهدا ، ابتدای کاوه ، جنب موسسه قوامین ، ساختمان آل محمد ، طبقه ی ۲
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی