من و شهر > لوکال > کلوپ ورزشی السا اصفهان ( اختصاصی بانوان)| من و شهر
۰ ۳۶۹۴

کلوپ ورزشی السا ( اختصاصی بانوان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

%۱۷ تخفیف پیلاتس السا

۳۶ خرید
پرداخت تنها ۹۱۳۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۶۴ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت

%۲۵ تخفیف ایروبیک السا( حکیم نظامی)

۲۴ خرید
پرداخت تنها ۶۷۵۰۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۳۶ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۶۷,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف ووشو بانوان

۲۵ خرید
پرداخت تنها ۶۸۰۰۰ تومان بجای ۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۴۵ عدد
۸۰,۰۰۰ ت ۶۸,۰۰۰ ت

%۱۵ تخفیف کیک بوکسینگ بانوان

۲۳ خرید
پرداخت تنها ۶۸۰۰۰ تومان بجای ۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۴۷ عدد
۸۰,۰۰۰ ت ۶۸,۰۰۰ ت

%۱۷ تخفیف پیلاتس السا

۲۴ خرید
پرداخت تنها ۹۱۳۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۷۶ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت

%۱۷ تخفیف بادی بیوتی السا(بانوان)

۲۶ خرید
پرداخت تنها ۹۱۳۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۱,۳۰۰ ت

%۲۵ تخفیف فیتنس السا(بانوان)

۲۷ خرید
پرداخت تنها ۶۷۵۰۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۴۳ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۶۷,۵۰۰ ت

%۲۵ تخفیف ایروبیک السا( حکیم نظامی)

۲۴ خرید
پرداخت تنها ۶۷۵۰۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
25%
باقی مانده: ۴۶ عدد
۹۰۰,۰۰۰ ت ۶۷۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید ۱۲۳

%۱۲ تخفیف کلاس کاراته
12%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۳۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۱۲۰
%۱۲ تخفیف فیزیکال هلث کودکان
12%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۲۳,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲:۵۳:۵۳
۱۵۰
%۱۲ تخفیف کلاس کودک هوشیار
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۱۰۰
%۱۲ تخفیف کلاس سرآشپز کوچولو
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲:۵۳:۵۳
۱۵۰
%۱۲ تخفیف آموزش صخره نوردی
12%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۱۰۰
%۱۲ تخفیف آموزش صخره نوردی
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۱۵۰

اطلاعات تماس کلوپ ورزشی السا

۰۳۱ ۳۶۲۹ ۳۶۶۷
اصفهان ، بلوار شهدای صفه ، روبروی فروشگاه اتکا ، مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن ، کلوپ ورزشی السا

مشخصات عمومی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلوپ ورزشی السا

مشخصات عمومی
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
تأسیسات

لیست قیمت کلوپ ورزشی السا

لیست قیمت اشتراک

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی باشگاه خاقانی
8%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۸۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۵۵
%۲۰ تخفیف یوگا بانوان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۵۵
پیلاتس باشگاه ستاره فرشتگان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۴ روز + ۲:۵۳:۵۳
۶۰