من و شهر > لوکال > باشگاه بدنسازی اکسیر اصفهان | من و شهر
۰ ۵۴۴۰

سالن بدنسازی اکسیر

باشگاه بدنسازی اکسیر اصفهانباشگاه بدنسازی اکسیر اصفهانباشگاه بدنسازی اکسیر اصفهانباشگاه بدنسازی اکسیر اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی آقایان

۸۳ خرید
پرداخت تنها ۹۰۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۱۰۰,۰۰۰ ت ۹۰,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان

۵۴ خرید
پرداخت تنها ۱۰۸۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۶ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۸,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان

۴۹ خرید
پرداخت تنها ۱۳۵۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۵,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۳۰
12 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۵۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۰۰
16 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۱۰
۲0 جلسه بدنسازی بانوان
20%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۸۰
۲0 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۹۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی اکسیر

۰۳۱ ۳۴۴۰۷۷۴۹
اصفهان ، خانه اصفهان ، پنج طبقه ، کوچه سپاه ، باشگاه بدنسازی اکسیر

خدمات و امکانات سالن بدنسازی اکسیر

مشخصات عمومی
امکانات
خدمات
تأسیسات

تعرفه باشگاه و هزینه های جانبی سالن بدنسازی اکسیر

منوی پیشنهادی
توضیحات :

لطفا جهت اطلاع از تعرفه، ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی اکسیر (فیتنس، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات سالن بدنسازی اکسیر

تجهیزات

بتاهای جدید

%۱۵ تخفیف بدنسازی قهرمانان شهر(بانوان)
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۰۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی قهرمانان شهر(بانوان)
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۰۰
%11 تخفیف پیلاتس باشگاه زیتون
11%
۹۵,۰۰۰ ت
۸۴,۵۵۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۱۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۱:۲۲:۳۱
۱۲۰